làm sao để tăng chiều cao cho người đang phát triển

làm sao để tăng chiều cao cho người đang phát triển